Class corekeyedsecurecard

Inheritance diagram for com.payments.core.CoreKeyedSecureCard:

com.payments.core.CoreOCRSecureCard

Public Member Functions

String getCvv ()
void setCvv (String cvv)
Public Member Functions inherited from com.payments.core.CoreOCRSecureCard
String getCardNumber ()
void setCardNumber (String cardNumber)
String getCardCvv ()
void setCardCvv (String cardCvv)
String getExpiryDate ()
void setExpiryDate (String expiryDate)
String getAvsAddress1 ()
void setAvsAddress1 (String avsAddress1)
String getAvsPostCode ()
void setAvsPostCode (String avsPostCode)
String getCardType ()
void setCardType (String cardType)
String getCardHolderName ()
void setCardHolderName (String cardHolderName)

Detailed Description

Created by rsantiago on 08/06/2017.

Member Function Documentation

getCvv()

  • String com.payments.core.CoreKeyedSecureCard.getCvv
  • (
  • )

 • inline

setCvv()

  • void com.payments.core.CoreKeyedSecureCard.setCvv
  • (
  • String
  • cvv
  • )

 • inline